Çıraklık Programına Kimler Başvurabilir?
Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 veya 5 gün işletmelerde pratik eğitim alır. Bu doğrultuda mesleki eğitim merkezlerine kayıt olma şartları:

 • En az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak.
 • Sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olmak. Bu durum gerektiğinde sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.
 • Kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak (Sözleşme imzalanacak iş yerinde "Usta Öğreticilik Belgesine" sahip bir usta bulunması gerekir).
 • Öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder.

Çıraklık Programına Nasıl Başvurulabilir?

 • Başvuru şartlarını taşımak koşuluyla, mevcutta bir işletmede çalışanlar veya işletmede çalışmayıp mesleki eğitim almak isteyen adaylar kimlik bilgileriyle birlikte  okulumuza  bizzat müracaat edebilir.
 • Herhangi bir İşletmede çalışmayanlar; okulumuz tarafından meslek seçimi ve işletme bulma konusunda rehberlik ve yönlendirme hizmeti alabilirler.
 • Mesleki eğitim merkezine kayıt; okul, işletme ve öğrenci/veli arasında “işletmelerde mesleki eğitim sözleşmesinin” imzalanmasıyla başlar.
 • Öğrenci e-MESEM sistemine okul tarafından kaydedilir.
 • Öğrenci kayıt olduğu andan itibaren meslek hastalıkları, iş kazalarına karşı sigortası ile maaşı başlar, öğrenim süresi boyunca devam eder.

Çıraklık Programının Başvuru Süreci ve Aşamaları

 • En az ortaokul mezunu olan adaylar yıl boyunca kayıt yaptırabilir.
 • 34 alan184 dalda başvuru yapılabilmektedir.
 • Haftada 1 gün okulda teorik, 4 veya 5 gün ise işletmelerde beceri eğitimi verilmektedir.
 • Çıraklık eğitimi 3 yıl, kalfalık eğitimi 1 yıl sürmektedir.
 • Mesleki eğitim merkezine devam eden 9,10 ve 11. Sınıf öğrencileri asgari ücretin en az %30'unu, 12. Sınıf öğrencileri asgari ücretin en az yarısı kadar maaş alırlar.
 • Mesleki eğitim merkezi mezunları “Ustalık Belgesi” ile “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması” alarak kendi iş yerlerini açabilirler.
 • Ustalık belgesine sahip olanlar çırak öğrenci istihdamı için “İş pedagojisi eğitimi” ile “Usta Öğretici” belgesine sahip olurlar.
Çıraklık Programı Ne Gibi Avantajlar Sağlıyor?
 • 34 Alan ve 184 farklı dalda mesleki eğitim imkânı
 • Ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı
 • 9. sınıftan itibaren iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta
 • 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az %30'u,
 • 12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az yarısı kadar maaş imkânı
 • Ustalık belgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı
 • Mezun olduğu alanda %88 istihdam oranı

KAYIT OLMAK İÇİN İSTENEN BELGE ve EVRAKLAR

 1. Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi (En az İlköğretim/Ortaokul mezunu olmalı)
 2. Sağlık durumunun girmek istedikleri meslek alanına uygun olduğunu gösterir işe giriş sağlık raporu 
 3. 4 (Dört) adet fotoğraf
 4. Veli ve öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Pratik eğitimden sorumlu ustanın  “Usta Öğretici Belgesi” fotokopisi
 6. Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi. (Okulumuzdan temin edilecektir)